Finska natursymboler

Finska nationella djur och växter

Finska flaggan

Finlands nationaldjur:

Björn – Ursus arctos

Finland’s national animal: brown bear

Finlands nationalfågel:

Sångsvanen – Cygnus cygnus

Finland’s national bird: whooper swan

Finlands nationalfisk:

AbborrePerca fluviatilis

Finland’s national fish: perch

Finlands nationalinsekt:

Sjuprickig nyckelpiga  – Coccinella septempunctata

Finland’s national insect: seven-spot ladybird

Finlands nationalfjäril:

Tosteblåvinge  – Celastrina argiolus

Finland’s national butterfly: holly blue

Finlands nationalträd:

Björk – Betula pendula

Finland’s national tree: silver birch

Finlands nationalblomma:

Liljekonvalj – Convallaria majalis

Finland’s national flower: Lily of the valley

Finlands nationalhäst:

Finskt kallblod

Finland’s national horse: finnhorse

Finlands nationalhund:

Finsk spets

Finland’s national dog: Finnish Spitz

Finlands nationalsten:

Granit

Finland’s national rock: Granite

Denna webbplats erbjuds av: www.learnit3d.fi